Brandskydd

För fastighetsägare, BRF:er och intresserade av boende

I varje bostad ska det finnas brandskydd. Det är fastigehtsägaren som ska se till att de som bor i byggnaden har vad behövs vid brandfara. I samtliga bostäder ska det finnas brandvarnare. Det är bra om du själv också skaffar en 6 kilos pulversläckare och en brandfilt, gärna 180 x 120 centimeter stor.

I flerbostadshus ugör varje lägenhet en egen brandcell vilket innebär att branden inte ska kunna sprida sig till grannen inom 60 minuter. Detta är en säkerhetsåtgärd som ger räddningstjänsten en god chans att rädda situationen innan den eskalerar.

En brandvarnare ska finnas i varje bostad och bör testas en gång i månaden genom att regelbundet trycka på testknappen. Genom att göra detta undviker du chansen att stöta på en trasig brandvarnare då faran inräffar. Brandvarnaren bör sitta i takets högsta punkt, inte på väggen. Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våning, samt i eller vid sovrum. År 1999 fastställdes ett krav på att brandvarnare ska finnas i alla nyproducerade bostäder.

Brandsläckare är en liten detalj som kan göra stor skillnad. Du som har en 6 kilos pulversläckare hemma ökar chansen att släcka en brand tidigt drastiskt. Att tidigt upptäcka en brand och dessutom ha möjligheten att släcka den kan vara skillnaden mellan liv och död.

Placera din brandsläckare synligt och lättillgängligt, helst i hallen nära ytterdörren. Var noga med att kontrollera med jämna mellanrum så att släckaren fungerar. Kontrollera att

  • tryckmätaren står på grönt
  • slangen är hel
  • den är plomberad
  • släckaren inte är skadad i övrigt.

För att verkligen vara på säkra sidan då branden inträffar är det bra att vara utrustad med brandfilt i köket exempelvis. Träna dessutom gärna på utrymning med hela familjen så att var och en vet hur den ska reagera vid brand.

Så här ska du reagera i olika situationer:

Brinner det hos grannen och trapphuset är rökfyllt bör du stanna i din egen lägenhet tills branden är släckt eller tills du fåt hjälp att utrymma via fönster med räddningstjänstens stegar.

Brinner det i din lägenhet ska du utrymma så fort som möjligt. På vägen ut kom ihåg att stänga dörrar efter dig för att sakta ner branden och förhindra den från att sprida sig.

För att underlätta för dig själv att komma ut under en utrymning, och för räddningstjänsten att komma in, ska du aldrig förvara saker i trapphus, källarkorridorer och så vidare, till exempel barnvagnar och rullatorer. De kan blockera vägen ut, eller i värsta fall användas till att starta en brand i.

Brinner det i en villa ska du utrymma hela huset då själva villan i sig oftas är en enda stor brandcell. På så vis begränsas inte branden lika lätt. Om det är fem meter eller mindre till marken från övervåningen, och det inte finns en trappa eller stege på utsidan, så är meningen att man ska hoppa om trappan inomhus inte går att använda på grund av brand. Ett tips är därför att se till att det inte står grejer eller t.ex. taggiga växter direkt under de fönster som ska användas som utrymningsväg.