Förvaltning

För fastighetsägare, BRF:er och intresserade av boende

Fastighetsförvaltning innebär drift och underhåll av bebodda byggnader såsom kommersiella och industriella fastigheter. Förvaltning är ett måste för att fastigheter ska fungera effektivt och optimalt. Det är fastighetsägarens/styrelsens ansvar att de som bor i fastigheterna eller bostadsrättsföreningen känner sig bekväma och säkra. Förvaltaren kan vara en yttre aktör såsom ett företag som agerar å fastighetsägarens vägnar.

Fastighetsförvaltning är ett stort begrepp, uppbyggt av många grenar, vilket är förståeligt med tanke på hur mycket som måste underhållas i exempelvis ett fastighetskomplex. Några områden är ekonomisk-, administrativ- och teknisk förvaltning.

Har du som fastighetsägare ekonomisk förvaltning får du hjälp med ekonomin gällande din fastighet av en utbildad, sakkunnig eknomiförvaltare. Ekonomisk förvaltning täcker det mesta: Sköta löpande redovisningar och omförhanldingar, göra årsbokslut, justera avgiftsnivåer, budgetuppsättning och fakturahantering. Allting som är nämnt ovan rapporteras och följs upp för att gynna fastighetens intressen.

Den administrativa förvaltningen inkluderar rör hyresgästrelaterade frågor. Det kan vara allt från hyresaviseringar och hyresförhandlinger till kontraktskrivning och kontraktsupprättning. Förvaltaren är fastighetsägarens högra hand och tar hand om kontrakten med hyresgästerna.

Teknisk förvaltning är service inom skötsel, avhjälpning, tillsyn och planerat underhåll av byggnaden och dess tekniska installationer. Vanligtvis handlar det om viktiga områden såsom portar, hissar, mediaförsörjning och dylikt som måste fungera.

Tjänster som också inkluderas i fastighetsförvaltning är:

  • Övervakning
  • Underhåll
  • Sanering
  • Tekniska installationer
  • Förberedande inför nödsituation