VVS

För fastighetsägare, BRF:er och intresserade av boende

Värme, ventilation och sanitet förkortas VVS och är ett samlingsnamn inom byggbranschen. Begreppet är brett och berör många arbetsområden och uppgifter, men främst handlar det om vattenförsörjning. Vattenförsörjning behövs inom byggnader, industrier, kommuner och privata villor – i stort sett överallt. På så sätt har vattenförsörjning många mandat inom VVS.

Bostäder har förhållandevis enkla system. I lokaler, kontor, större butikslokaler, sjukhus etc, är systemen för vatten och avlopp likartade som för bostäder. Men systemen för inneklimatet kan vara avsevärt mer komplexa, och utgöra den största delen av en VVS-installation i en byggnad. Installationerna för värme, kyla och ventilation hänger dessutom nära samman och det förekommer många olika principlösningar.

För att sätta VVS-komponenterna i perspektiv, använder vi oss av bostadshus. Det vanligaste sättet att tillföra värme till en bostad är genom element. Inte sällan är elementen placerade under fönster pga ökad värmeeffektivitet. Är det vattenburen värme är dessa sammankopplade till en så kallad stam. Det är här som tillopp och frånlopp sker då stammen i sig är ansluten till ett större system (fjärrvärme). Vattenburna system behöver inte vara inkopplade till fjärrvärmen utan kan ha egna slutna system.

När det kommer till ventilation är det vanligt att byggnader har ventilationskanaler som löper parallellt med vatten- såsom avloppsystem. Dessa går upp till vinden på bostadshuset där det senare kopplas in mot ett frånluftsystem.

Sanitet kan vara ett svårtolkat begrepp. I folkmun förknippas sanitet oftast med avlopssystem men det handlar även om upplagda rörsystem som hanterar och transporterar gaser och vätskor. Därmed handlar även sanitetsjobb om att skapa vattentillförsel till bostäder. Detta genomförs då med hjälp av tre olika rörsystem. Detta är kallvattnet, varmvattnet samt varmvattencirkulation.